Pædagogik

Glade børn lærer bedst                                                  Gode stemninger smitter og gør os læringsparate                             

F-_DSC2339                                                                       F-_DSC2481

Fornyet glæde og stærk motivation

Hos LÆSEVEJEN er vi  inspirerede af amerikanske Martin Seligmans teori om positiv psykologi og ungarsk-amerikanske Mihaly Csikszentmihalyis flow-begreb.

Vi har fokus på glæde, mental robusthed og livskvalitet. Optimistiske og robuste børn mestrer hverdagen bedre, selv hvis der opstår “modvind.” Det er netop den optimisme, vi kan være med til at give børn med læsevanskeligheder, da vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og gennem en anerkendende tilgang skaber engagement, optimisme og flow.

Find ro og mærk flowet

Flow er en tilstand, hvor man er koncentreret og optaget af en opgave, og bagefter føler tilfredshed og velvære. Vi oplever flow, når vi tager udgangspunkt i og bruger vores styrker. Hos LÆSEVEJEN træner vi gennem samtaler og praktiske øvelser børnene i at finde ro og mærke dette flow. Børnene oplever motivation og optimisme, når vi bygger videre på deres nuværende styrker. Herigennem bliver læsning en succesoplevelse.

 

Vi er alle læringsparate på forskellige måder og har også forskellige veje, vi skal gå for at lære bedst.

Hos LÆSEVEJEN har vi enten ene-undervisning eller underviser i meget små hold, og derfor har vi mulighed for at møde børnene på den vej, der er bedst for dem, og arbejde ud fra den læringsstil, de mestrer bedst.

Udgangspunkt i individuelle læringsstile

I vores arbejde med børnene tager vi udgangspunkt i Dunn og Dunns teori om børns forskellige læringsstile. Nogle mennesker er meget auditive og lærer bedst ved at lytte. Andre er visuelle og lærer bedst gennem synet. Mange børn er meget taktile og kinæstetiske og har derfor brug for at lære gennem hænderne eller ved at bruge hele kroppen. Dette er baggrunden for, at en meget stor del af undervisningen hos LÆSEVEJEN foregår som leg og bevægelse.

Personlige mål

Rigtig mange mennesker er desuden meget helhedsorienterede og har brug for at kende det overordnede formål med en given arbejds- eller træningsopgave. Derfor indgår samtaler om læringsmål og træning i på egen hånd at få øje på formålet med en opgave som en naturlig del af undervisningen hos LÆSEVEJEN.

Hos LÆSEVEJEN får børnene indblik i deres egen læreproces, og dermed får de mulighed for at arbejde bevidst og målrettet for at nå deres personlige mål.

Læs evt. mere om læringsstile på www.learningstyles.net