Læseudvikling

At lære at læse er en sproglig proces, der starter lang tid før et barn begynder i skole og fortsætter langt ud i voksenlivet.

Læsning forudsætter forståelse af talesproget, og et stort ordforråd er derfor altid et godt udgangspunkt for at lære at læse. Men et varieret ordforråd og en stor viden om verden er ikke nok til at kunne læse. Man skal også kunne afkode den skrevne tekst -man skal have knækket den alfabetiske kode.

At knække læsekoden

Hos LÆSEVEJEN er vi inspirerede af det svenske LæseUdviklingsSkema og den danske Alkalær-metode, der begge beskriver det at lære at læse som en fortløbende udvikling, hvor det at lære at læse illustreres med at gå op af en trappe. Der er hele tiden et nyt udviklingstrin. Dette giver os mulighed for at følge det enkelte barns læseudvikling tæt og støtte barnet i at udvikle sikre og brugbare strategier – både i forhold til afkodning og indholdsforståelse.

I vores arbejde med børnene tager vi udgangspunkt i disse trin. Vi starter med den alfabetiske kode og fokuserer på bogstavernes form, navn og lyd, for derfra at arbejde videre med ords rim-dele og vokalernes forskellige lyde og hvornår de ændrer sig. Når dette er sikkert indlært arbejder vi i dybden med de 120 mest almindelige ord på dansk, og fortsætter med at lære børnene, hvordan de ved hjælp af  varierede strategier kan dele lange ord i mindre og dermed lettere tilgængelige dele. Målet er at gøre børnene selvkørende ved at give dem mange forskellige strategier til at læse ukendte og for dem måske vanskelige ord og sætninger.

Når koden er knækket -hvad så?

Når den alfabetiske kode er knækket, arbejder vi med fokus på at automatisere afkodningen og gøre læsningen flydende. Hovedvægten af undervisningen lægges nu på at lære børnene og de unge at være bevidste læsere. Det vil sige lære dem at forholde sig aktivt til den tekst, de skal læse ved først og fremmest at gøre sig klart, hvad de skal have ud af at læse netop denne tekst og derefter at bruge deres baggrundsviden om emnet, stille spørgsmål til sig selv under læsningen og benytte hensigtsmæssige notatteknikker til at fastholde og systematisere den nye viden. Bevidste læsere ved, at forskellige tekster skal læses på forskellige måder og med forskellige formål.

Hos LÆSEVEJEN træner vi børnene og de unge i på egen hånd at genkende forskellige teksttyper, opstille læseformål og udvælge hensigtsmæssige notatteknikker, samt at reflektere over udbyttet af det læste. Målet er at gøre børnene og de unge til selvstændige og fleksible læsere, der behersker en hensigtsmæssig og funktionel læsning.