Privatlivspolitik

I forbindelse med dit barns forløb hos LÆSEvejen behandler vi personoplysninger i det omfang,det er nødvendigt for at sikre dit barn et vellykket forløb her hos os. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af forløbet hos os.

Vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige og relevante for os.

I enkelte tilfælde tager vi fotos af undervisningen (situationsbilleder) eller viderebringer børnenes eller forældrenes evalueringer af forløbet hos os. Dette viderebringes kun i markedsføringsmateriale eller på sociale medier efter, at vi mundtligt/skriftligt har indhentet tilladelse hos jer.

Denne tilladelse kan altid tilbagetrækkes (dog ikke med tilbagevirkende kraft).

Ønsker I at tilbagetrække tilladelsen, kan det kun ske ved at rette henvendelse til LÆSEvejen.

Vi håber, I vil opleve et fantastisk forløb hos os.