HVEM ER VI?

Velkommen hos LÆSEVEJEN

Vi er Betina og Fie, og vi glæder os til at hjælpe dit barn med at knække læsekoden, få et læseløft, blive mere sikker i staveteknikker eller få større tekstforståelse – i det hele taget få styrket sin læse- og staveudvikling.

Med mange års erfaring med undervisning har vi stor ekspertise i at udvikle børn og unges skriftsprogskompetencer og selvtillid.

 

Målrettet og inspirerende undervisning

Vi har en solid baggrund og viden om børn og unges forskellige forudsætninger for læring og deres tilegnelse af læse- og stavestrategier. Vores fokuspunkter er læsning på alle niveauer, læseforståelsesstrategier, tekstforståelse, stavning og vedholdenhed, når skriftsproget er en udfordring.

Denne erfaring gør, at vi kan tilrettelægge en målrettet, resultatorienteret og inspirerende læse- og skriveundervisning, der møder den enkelte præcis, hvor han eller hun er i sin læse- og staveudvikling og skabe succesoplevelser.

 

Illustration

Jeg blev uddannet lærer i 2003 og underviste frem til 2014 i folkeskolen.

Fra mit arbejde i folkeskolen har jeg stor erfaring i at hjælpe børn og unge med læsevanskeligheder og børn og unge med særlige behov.

Jeg er desuden uddannet læsevejleder og Certificeret Alkalær Dipolm underviser.

Jeg er selv mor til to drenge og en pige i folkeskolen.

 

Illustration

Jeg blev uddannet lærer i 2003 og har frem til 2014 undervist alle aldersgrupper i folkeskolen.

Fra mit arbejde i folkeskolen har jeg stor erfaring i at hjælpe børn og unge, som har læsevanskeligheder og særlige behov.

Jeg er selv mor til to piger i folkeskolen.