Glade børn lærer bedst

Gode stemninger smitter og gør os læringsparate 

Vi lærer hele tiden.  Vi kobler hele tiden vores sanseoplevelser og vores følelser med de ting, der sker omkring os. Det vil sige, at vi kobler indre og ydre sansninger, når vi oplever dem ofte nok eller intenst nok.

Vi kalder det mønsterlæring. Altså at vi danner et mønster i vores hukommelse, der siger at ubehag og følelsen af ikke at lykkes hænger sammen med læsebogen og de daglige læselektie. Vi begynder at frygte de 20 minutter, som skole kræver.

Vi ved det ikke selv, og vi kan ikke gøre for det. Men hvis vi gentagne gange oplever, at det at læse med vores barn  af den ene eller anden grund går i hårdknude -Det kan være, at det bare har været en dårlig dag… -Det kan være han eller hun er sulten… -Og det kan også være at vi selv har noget, vi er spekulerer på…

Så kobler vi følelser og oplevelser, og pludselig føler vi som forældre, at vi ikke kan få vores barn til at gøre det, vi skal. At der måske er noget galt med vores barn, og derfor med os og med vores måde at være forældre på. Og når det er sket mange gange, så begynder vi at forvente, at det er sådan.

Vi ER sådan (helt forkerte)    Vores barn ER sådan (helt umulig)

Men det er han eller hun IKKE!   Det er vi IKKE!

Vi har bare koblet nogle indre og ydre oplevelser på en uhensigtsmæssig måde -måske ved en tilfældighed. Og de kan afkobles igen. For mønsterlæring -gennem vores sanser- indgår i al læring. Og for at bryde mønstret og afkoble ubehaget og følelsen af ikke at lykkes, skal vi have mange positive oplevelser med at læse -med at være med bøger og bogstaver. Mange muligheder for at koble positive følelser som glæde -følelsen af at lykkes – nysgerrighed – måske kærlighed og nærvær- med det at læse og arbejde med bøger og bogstaver.

Fornyet glæde og stærk motivation

Hos LÆSEVEJEN er vi  inspirerede af amerikanske Martin Seligmans teori om positiv psykologi og ungarsk-amerikanske Mihaly Csikszentmihalyis flow-begreb.

Vi har fokus på glæde, mental robusthed og livskvalitet. Optimistiske og robuste børn mestrer hverdagen bedre, selv hvis der opstår “modvind.” Det er netop den optimisme, vi kan være med til at give børn med læsevanskeligheder, fordi vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og gennem en anerkendende tilgang skaber engagement, optimisme og flow.

Find ro og mærk flowet

Flow er en tilstand, hvor man er koncentreret og optaget af en opgave, og bagefter føler tilfredshed og velvære. Vi oplever flow, når vi tager udgangspunkt i og bruger vores styrker. Hos LÆSEVEJEN træner vi gennem samtaler og praktiske øvelser børnene i at finde ro og mærke dette flow. Børnene oplever motivation og optimisme, når vi bygger videre på deres nuværende styrker. Herigennem bliver læsning en succesoplevelse.

Vi er alle læringsparate på forskellige måder og har også forskellige veje, vi skal gå for at lære bedst.

Hos LÆSEVEJEN har vi enten ene-undervisning eller underviser i meget små hold, og derfor har vi mulighed for at møde børnene på den vej, der er bedst for dem, og arbejde ud fra den læringsstil, de mestrer bedst.

Udgangspunkt i individuelle læringsstile

I vores arbejde med børnene tager vi udgangspunkt i Dunn og Dunns teori om børns forskellige læringsstile. Nogle mennesker er meget auditive og lærer bedst ved at lytte. Andre er visuelle og lærer bedst gennem synet. Mange børn er meget taktile og kinæstetiske og har derfor brug for at lære gennem hænderne eller ved at bruge hele kroppen. Dette er baggrunden for, at en meget stor del af undervisningen hos LÆSEVEJEN foregår som leg og bevægelse.

Personlige mål

Rigtig mange mennesker er meget helhedsorienterede og har brug for at kende det overordnede formål med en given arbejds- eller træningsopgave. Derfor indgår samtaler om læringsmål og træning i på egen hånd at få øje på formålet med en opgave som en naturlig del af undervisningen hos LÆSEVEJEN.

Hos LÆSEVEJEN får børnene indblik i deres egen læreproces, og dermed får de mulighed for at arbejde bevidst og målrettet for at nå deres personlige mål.

Læs evt. mere om læringsstile på www.learningstyles.net